/Из книгата Панорама на общностите в Югозападна България, Кюстендил - 1999г., автор Йордан Котев/

©Текстът е защитен от закона за авторското право – не могат да бъдат използвани по какъвто и да е начин материали от сайта без разрешение на автора
(тел: 0878452095, e-mail: kalendar_kyustendil@mail.bg)

На 13.09.1998г. започнах списването на материала за статията… Свидетелите на Йехова са привлекли много хора от целия свят с всякакъв културен, религиозен и етнически произход. През 1997г. в света са покръстени 375 923, а на Възпоменанието са присъствували 14 322 226 души. Дружество "Стражева кула" изразходва 63 914 602 00 долара за подкрепа на специални пионери, мисионери и пътуващи надзорници в техните задачи по проповедната служба в техните райони в цял свят /според сп. "Стр.кула" 01.01.1998г./. През 1998г. според същото списание от 01.01.1999г. данните са следните: Развивана дейност в 233 страни в света, изразходвани 64 414 274 00 долара за подкрепата на специални пионери, мисионери и пътуващи надзорници в техните задачи по проповедната служба. В България максимален брой вестители 996, а средно 946 члена, като спрямо 1997г. среден брой вестители 843, увеличението е 12%, среден брой пионери, вестители 106. През 1998г. са покръстени 90 души. Броят на сборовете в нашата страна е 17. На Възпоменанието са присъствали 2 178души. Основоположник на поредната интерпретация на Библията и на общността е Чарлз Тейз Ръсел от Пенсилвания/1852-1916г./, след смъртта му Джоузеф Ф. Ръдърфорд /1869-1942г./, той дал името Свидетели на Йехова /едно от старозаветните еврейски наименования на Бога /в съответствие с книгата на пророк Исая 43:10-12, през 1931г., след смъртта му мястото му заема Нейтън Нор, а от 1977г. на това място застава Фредерик У. Франц. Теократичната система на обществото се ръководи от централата в Бруклин /щата Ню Йорк САЩ/. Веднага след ръководното тяло или "Старейшините на общността"- 12 члена, към тях са свързани постоянно действащи комитети ангажирани с дейностите на организацията,. Комуникирането между ръководното тяло и отделните сборове се осъществява от пътуващите надзорници. Пътуващите надзорници са: зонов надзорник, областен надзорник, окръжен надзорник. В нашата област /България/ има три окръга /централен, източен и западен/. Сборовете в окръзите биват посещавани и подкрепяни от пътуващия окръжен надзорник. В нашата страна за сега са организирани 17 сбора. Религиозния опит на общността търси своите аудитории според библията /Мат.24:14, 28:19-20/. Списанието "Стражева кула" /Watchоwer/ издавано от 1879 г. излиза два пъти месечно и дава духовна храна на вярващите от Управляващото тяло, всеки брой има тираж над 16 милиона екземпляра, на 120 езика симултанно. Няма друга организация в света която да използва толкова буквени форми и писмени знаци при отпечатването на своята библейска литература. Целта на списанието е да наблюдава събитията в света, чрез които се изпълняват библейските пророчества и да възвеличи Йехова като върховен владетел на вселената. Духовните наставления от неговите официални публикации се считат за послания на Йехова за днешния ден. Списанието "Пробудете се" посочва как да се справяме с днешните проблеми, като използуваме Библията, а Тя е изразената воля на Йехова. Повече от 85256 сбора от цял свят са организирани да се събират редовно за библейски напътствия /сп."Стр.кула" 01.01.1998г. "Понастоящем над 100 законно сформирани корпорации и сдружения в много страни по целия свят служат за целите на Дружество "Стражева кула". Всички те са филантропични организации, поддържани чрез доброволни дарения… "/Обединено вършещи волята на Бога… "1995г./. Според библейското и трактатно дружество "Стражева кула" и отпечатаната в Германия кратка история на Свидетелите на Йехова в България 1995г., "през третото десетилетие на този век една малка" група вече проповядва из цялата страна. Тяхната дейност се ръководи от "Стражева кула" чрез неговия клон в гр. Клуж, Румъния. По същото време има изграден клон и в град Пловдив, където работят М. Костев и Велин Зюмбулев. Броят на "Сионска Стражева кула" от юни 1888г. публикува следното писмо от Васил Стефанов:… от България ме повикаха да отида и да проповядвам… В София столицата на България, аз покръстих двама души"… През 1926 година свидетелите в нашата страна са 386 души, според архивите на общността." На 06.05.1938г. Сдружението на Свидетелите на Йехова в Царство България бива основано. Представител на Сдружението за страната става пламенният проповедник Стойо Д. Брайнов- селски стопанин от с. Медовина, Поповско… В сътрудничество с Крикор Мардиросян, който имал печатница в Пловдив на 23.05.1938г. бива сформирано и регистрирано допълнително сдружение, известно като /"Наблюдателна кула"/. През и след Втората световна война до 1989г. те са под възбрана, а от тогава в полулегално съществуване. Бончо Асенов- временно изпълняващ длъжността директор на Дирекцията по вероизповеданията към МС по времето на М.Председателя Жан Виденов не познавайки на практика действителността, пише в книгата си "Религиите и сектите в България"- 1998г. стр.286, че тези факти са преувеличени, но той няма и представа за мимикриите на свидетелите когато са преследвани. Няма представа какво представлява картотеката на сбора, както и аз, но в тази насока се сещам за примера в библията, че Бог е записал хрониката на завладяване на ханаанската земя, а свидетелите са изключително съзнателни и добри ученици. На 11.07.1991 г. над 300 Свидетели на Йехова от България отпътуват … на международен конгрес, който се провежда край Солун, в Гърция. На 17.07.1991 г. дейността на Свидетели на Йехова бива легализирана в България, като организацията е регистрирана като сдружение по Закона за лицата и семействата. На 09.09.1994 г. в Държавен вестник бр.73 беше публикувано решение № 255 от 28.06.1994 г.на МС на Р.България- с което се отказва на Християнско сдружение "Свидетели на Йехова" със седалище София да се пререгистрира на основание чл.133 и ал.1 на §1 от Закона за лицата и семейството. През 1989г. в град Кюстендил започва частично изучаване на библията. Около 1991г. започват да идват квалифицирани мъже от гр. София около 10 души, на ротационен принцип, които да помогнат за воденето на библейски изучавания на библията и за сформирането на местна група, до обособяването и като местен сбор. Между тях трябва да спомена името Желю Димитров, който в своята стихосбирка "Завещание" Издателска къща Ф.Филипов, София, 1995г. в монолог към своята родина България споделя: "Да можех твоята земя със песен да обходя, да вляза уморен във всяка твоя къща и хляб насъщен да разчупя топло с хора родни докато аз съм жив- при тях все нещо да ме връща." На 06.11.1983г. той записва в своя бележник- "Аз знам, че моят път е пътя към Голгота", на 30.11.1983г. добавя в стихотворението си Новорождение- "Трудности големи има, още ще ги има… На човек е нужен път да се роди отново". През месец март 1997г. местната група е била подкрепяна в духовно отношение от един от двата вече съществуващи сбора в гр. София- София-запад. В края на август 1991 г. се полагат основите на съвременния живот на това общество в централната част на града в частен апартамент на ул. Спасовица /около 8-10 души/. По това време в града се носи слуха че това е сектата на Магдалена, в чийто апартамент се провеждат сбирките на формиращата се общност. Занятията са провеждани един път седмично /понеделник/ 1991-1993 г., постепенно след 1993 г. дейността се приближава до пълното уеднаквяване със Световната образователна система на Свидетелите на Йехова. През 1993 г. дейността се разширява и в ромския квартал "Изток". Образователната система води приходящият от гр. София, Димитър Любомиров Мирев, 21-годишен. В ромския квартал едно малко момиченце го подтиква да започне изучаването на ромския език. В края на 1994г. той вече общува в квартала с ромите на родния им език. В момента 1998/99 г. този интелигентен млад мъж с голямо чувство за хумор проповядва в гр. Пазарджик сред роми говорещи турски език, като упорито изучава и проповядва на турски. На събранията за изучаване на "Стражева кула" са присъствали на 05.03.1996г.-24 души, на 12.03.1996г. -23 души, на 23.04.1996г. -27 души, на 30.04.1996г. -20 души, на 07.05.1996г. -29 души, на 21.05.1996г. -15 души и т.н. В края на 1998 г. броят на вестителите в Кюстендилско е 30 души. На Възпоменанието на Исусовата смърт /Вечеря на Господаря- Лука 22:19 /на 11 април 1998г. събота// 14 нисан по библейския лунен календар- всяка година се пада в деня на първата пълна луна след пролетното равноденствие/, в сградата на НТС, ll етаж до кабинета на шефа на Първа източно-международна банка, където присъствувах, доклада чете Светослав Воденичаров- около тридесет годишен, приходящ, присъствуваха около 70 човека. През тези години обществото на свидетелите са водели своята дейност в читалището в ромския квартал, хижа "Иглика", летното кино, театъра, във видеозалата на кино "Владимир Заимов" ул. Кракра №4, НТС, в къщата на известния музикант и мой добър приятел Рашко Колев Юруков- 1997г. в ромския квартал, в къщата и заведението на Петър и Вела Кръстеви на ул. Люлин в ромския квартал, в апартамент в кв. "Герена", в кв."Запад" и т.н. На 28.06.1998г. гостуващият проповедник Петър Величков от сбор- изток-София, съобщи на богослужението в ромския квартал, че в четвъртък /25/ в гр. София на събрание на сбора е съобщено, че се започва строежа на "Зала на царството" в столицата. Валери Жеков Велинов- мой съученик от Техникум по дървообработване и вътрешна архитектура, скромен човек, е първият кюстендилец, който от 1992г. е в обществото в града, приел на местна почва учението, а в 1993г. приема водно кръщение в село Баня Пловдивско. Естествено че по това време е имало и други свидетели в гр. Кюстендил /8-9 души/, някои от които приели вярата по време на престоя си в Германия, сем. Мирчеви и т.н., в Америка- сред другите и един православен богослов предполагаемо в щата Индианополис, Гърция,остров Кипър, тук само някои от тях временно се включват активно в живота на сбора. Членуващите в християнския сбор независимо от позициите им в обществото, чрез вътрешната уредба на организацията се грижат един за друг. Сбора се състои от непокръстени вестители, покръстени вестители, помощник служители-мъже, стареи. Местния сбор е организиран м. март1997 г. под ръководството на клона в гр.София който координира дейността в страната. Сред младите добили известност в града са: Мариан Живков Димитров, Евгени Иванов Милков, Анка Боянова Иванова, Красимир Иванов Милков, Светла Радкова, Снежана Кирилова Стоянова, Бисер Стоянов Иванов, Искра Иванова Иванова и т.н. Есента м.септември на 1996г. в Кюстендил идва за постоянно Георги Тодоров Гогов- 23 годишен от София- специален пионер, млад, висок около 180 см., строен, възпитан, изискан в обноските младеж с който на 17.09.1994 г. се запознах по време на мое посещение като специалист в общинската служба "Култура и Вероизповедания" на една от сбирките на свидетелите в нашия град, във видеозалата на кино "Владимир Заимов". Обсъжданата статия за изучаване от "Стражева кула", беше: "Да възхваляваме Йехова с песен". От 1998 г. специален пионер- старейшина в местния сбор е Румен Асенов Стефанов- 30 годишен от гр. София. Всяка година свидетелите провеждат три конгреса. Окръжния конгрес се провежда през пролетта на него се поканват сборовете от окръга. Това са събития които дават възможност братята да разширят християнското си общуване. Програмата обикновено се занимава с местни ситуации или наставления, които са валидни конкретно за дадения окръг. Окръжният конгрес през 1998г. се проведе през месец май в гр. София в кинотеатър "Фокус" /в Дома за приятелство с народите на ОНД/. Летният или областният конгрес /1998г./ където присъствувах се проведе в град Варна в спортна зала "Черно море" от 31.07. до 02.08.1998г., присъствуваха 855 души, вълнуващо събитие за всички възрасти. Областните конгреси във всички страни имат една и съща програма. В Гърция в гр.Атина, в края на август 1998г. се състоя международния конгрес с мото "Богоугоден начин на живот", заедно с кюстендилските и от цялата страна /област/ присъствуваха делегати от над 20 страни. През есента 17.10.1998г. в гр. Ихтиман се провежда специалния конгрес на тема: "Проявявай признателност за трапезата на Иехова" Исая 65:14, Кор.10:21. Ръководното тяло в Бруклин планира и провежда голям брой международни конгреси. Бетел /дом на Бога/ на Свидетелите на Йехова в България се намира в гр.София. Окръжният надзорник служи на сборовете в окръга. Областният надзорник посещава всички окръзи. Надзорник на зоната- периодично ръководното тяло организира възможността квалифицирани мъже да служат на всеки един от клоновете по света. Относно задълженията в сбора се възлага авторитет на мъжете старейшини и помощник служители. В сбора всека седмица се провеждат пет събрания- изучаване на "Стражева кула", публична проповед, Теократично училище за проповедна служба, изучаване на книга, събрание за службата. За Свидетелите библията е конституцията, библейският кодекс е най висшият израз на истината. Тяхното ясно и безкомпромисно становище относно библията, понякога е източник на сериозни сблъсъци между тях и правителствата. Неутралната им в политическо отношение позиция е достатъчен повод за недоразумения. Всъщност те смятат, че правителствата представляват "Божия наредба" /Римляни 13:1-7/. Отказват да служат в армията, /предлагам една информация която показва действителната картина за която не са виновни свидетелите- според информация от районното военно управление- Кюстендил- не са се явили от града на наборни комисии 20 младижи. От тях укриващи се са 11 "плюс по един в Бразилия, Гърция и Унгария и по трима в Германия и Канада /общо 9 души/". В бившия Кюстендилски окръг укриващите се наборници са 40 души и 16 са в чужбина". "Общо за страната бройката е около 4500 души"- в-к "Пауталия" бр.78/08.09.1992г./, не почитат националното знаме, като на акт на поклонение, а поклонение се отдава на Бога /Матей 4:10/, това се отнася и за националния химн, но се отнасят с тях с уважение. Деликатен, личен но и обществен, силно усложнен в нашата действителност е въпросът който поставят Свидетелите с отказа им от кръвопреливане с което нашата общественост е на мнение, че се нарушава Конституцията на Р.България- чл. 52- държавата закриля здравето на гражданите и той обективно се нуждае от комплексен отговор. Те приемат лечението като трансфузия на не кръвни продукти но с основание се подчиняват на нареждането, което се намира в Деяния 15:28,29 да се въздържат от кръв и това е въпрос на лично решение продиктувано от библейският стандарт на живот. Журнала на американската медицинска асоциация от 01.07.1988г. изразява становище, при лечението на пациент- "да не се действува срещу етичността или основаващата се на Библията съвест…" В Конституцията на Р.България глава втора Основни права и задължения на гражданите член 29, ал.2 е записано: Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие, чл.52, ал.4: Никой не може да бъде подлаган принудително на лечение и на санитарни мерки освен в предвидените от закона случаи, което преведено на популярен език значи, че трябва да се спазва правото на "осведомено съгласие". На 09.05.1998г. в-к "24 часа" излиза с интервю на д-р Тошко Лисичков, който от 30 години работи в Националния център по трансфузионна хематология- гр.София. От 1990 г. е национален консултант по специалността. Общия извод от интервюто е, че заместителите на кръвта често са по полезни за пациента. "Този проблем е актуален не само у нас". Днес "Актуалността е главно в медицински аспект, но също и заради религиозните или моралните задръжки на някои пациенти спрямо преливането на кръв". "И донорът и кръвополучателя трябва да са наясно за ползата и за евентуалните рискове". "Приемащият кръв може да я откаже, но това трябва да бъде правно оформено чрез т.нар. информирано съгласие". Масовото използуване на кръвозаместващи продукти не само че няма да струва по скъпо, но и ползите ще бъдат многопосочни. Елиминирайки кръвопреливането от друг човек, пациентът няма да бъде лодложен на рискове". Общо: В голям процент от случаите алтернативните препарати могат да решат проблемите на тези, които не желаят да приемат кръв по религиозни съображения, особено при планови операции. "В мнозинството от случаите могат да се използват алтернативни методи и ние трябва да бъдем етични към пациентите, да ги информираме и да се съобразяваме с желанията им". Нека споменем тук, че кръвта е символ на живота даден ни от Създателя. Без излишни пледоарии всеки от нас знае, че нейното съдържание носи достатъчно сериозна информация за когнация, заплаха за физическо, за духовно здраве, за болести и т.н. Истината е, че поглеждаме на Свидетелите на Йехова с недоверие, защото медицината изостава в сравнение с човешките и напълно основателни изисквания на вярващия. Сред религиозните среди, болен въпрос е отрицателната нагласа на Свидетелите към икуменизма. Но тяхната духовна и теократично представена житейска позиция, обективно погледнато" изповядва вярност само към глобалната духовност и здравето на нашата планета". Изявлението на помощникът на генералния секретар на ООН Робърт Мюлер, че "мирът ще бъде невъзможен без укротяването на фундаментализма", е ясен сигнал в тази насока, но и повод за ефективни консултации към толерантност. Откритият прозелитизъм на свидетелите в пропагандната си дейност е повод единствено към организирането за по добра работа в другите духовни общности, обществени организации и т.н. Всичките тези проблеми които ги поставят Свидетелите, а дали ние искаме или не, те вече са реалност в нашето общество, ни подтикват да си зададем въпроса: Дали днес ние сме подготвени да осигурим конституционните гаранции за свобода на съвестта на организации, които налагат своя библейски подход върху всички аспекти на живота по такъв радикален и безкомпромисен начин? С писмо №1973/21.12.1998г. на Дирекцията по Вероизповеданията към МС до кмета на община Кюстендил, се удостоверява, че уставът на Свидетелите на Йехова е утвърден по член 6 от Закона за изповеданията, а централното им ръководство е регистрирано по чл.16 от същия закон. Според това писмо, кюстендилският сбор да бъде регистриран, по наредбата приета с постановление № 225 на МС от 1994 година, подпис Любомир Младенов. Съответно съвета на старейшините на общността, моли съгласно закона в Р. България да бъде регистриран местния сбор, съгласно чл.5/9 и чл.6 от устава на изповеданието, одобрен от Дирекция по Вероизповеданията при МС със Заповед №51 от 06.10.1998година. Молбата от местния сбор е от 28.12.1998г. заведена в община Кюстендил под рег.номер 52-0029/30.12.1998г. подписана от избраното на заседанието на местния сбор от 06.11.1998г., / на което са присъствали 18 души-б.а./ ръководство, а именно Румен Асенов Стефанов- председател, Валери Жеков Велинов- член. Съгласно избраните на 06.11.1998г. и препоръчани на централното ръководство на вероизповеданието, на 03.12.1998г. на заседанието на централното ръководство е утвърдено ръководството на Кюстендилския сбор. На заседанието са присъствали следните членове на съвета на старейшините: Христо Николов Христов- председател, Васил Асенов Тодоров- зам. Председател, Любомир Петров Кютчуков- секретар. Под регистрационен индекс и дата 52-00-29/19.01.1999г., зам. Кмета на община Кюстендил регистрира местния Кюстендилски сбор на Свидетелите на Йехова.От същия автор:

adventisti-kyustendil.free.bg

arhiereysko-namestnichestvo-kyustendil.free.bg

avgust.free.bg

baba-yaga-kyustendil.free.bg

bahayci-kyustendil.free.bg

dobrodeteli-aleya-kyustendil.free.bg

evangelska-petdesyatna-tsarkva-kyustendil.free.bg

fevruari.free.bg

gospodin-znachenie.free.bg

granichki-manastir.free.bg

kalendar-kyustendil.free.bg

kulturniyat-ezik-na-rasteniyata.free.bg

kyustendilska-eparhiya.free.bg

kyustendilska-prolet.alle.bg

mesets-april.free.bg

mesets-juny.free.bg

obedinena-bozhiya-tsarkva-kyustendil.free.bg

osogovo-mountain.free.bg

osogovskata-planina.free.bg

osogovskatausoynitsa.free.bg

pautaliya.free.bg

pautaliya-asklepion.free.bg

pchelarstvo-kyustendil.free.bg

poetry-kyustendil.free.bg

romi-kyustendil.free.bg

simvolika-na-tsvetovete.free.bg

skapotsenni-kamani.free.bg

sveti.mina.free.bg

svideteli-na-yehova-kyustendil.free.bg

usoinitsa-osogovska-usoinitsa.free.bg

yordan.kotev.free.bg

Designed and developed by Vladimir Kotev